Anna Burzyńska
(1900 – 1995)

 
We Lwowie (1938)

 

Córka Władysława (1869-1940) i Zofii z Weiss’ów Burzyńskiej (1869-1922). Siostra Zbigniewa Burzyńskiego.


Anna Burzyńska (1902)


Anna i Zbigniew
Burzyńscy (1904)
w Krynicy (ok.1908)


Anna przed pensjonatem WISŁA w Krynicy


Anna Burzyńska (ok.1914)

O jej losach niewiele wiadomo. Ukończyła studia filologiczne. Większą część dorosłego życia spędziła we Lwowie, gdzie pracowała jako nauczyciel gimnazjalny. W 1945 r. przeniosła się czasowo do Krakowa, zajmując mieszkanie po swoim stryju Stanisławie. Ok. 1950 r. - wyjechała do Wolbromia, przyjmując posadę nauczycielki języków obcych: niemieckiego, francuskiego i rosyjskiego w miejscowym Liceum (obecnie: Zespół Szkół Ogólnokształcących). Nie utrzymywała kontaktów z resztą rodziny od pocz. lat 50-tych. Nigdy też nie wyszła za mąż. W 1990 r. przeniosła się do Krakowa, gdzie zamieszkała pod opieką swoich wieloletnich przyjaciół Zbigniewa Malinowskiego (1922-1998) i Elżbiety Malinowskiej (1921-2002). Zmarła bezpotomnie w 1995 r. Została pochowana na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

 


Anna w okresie studiów (lata 20-te XX w.)


Z ojcem Władysławem i przyrodnią
siostrą Marią w Perehińsku (1934)


Helena, Maria i Anna Burzyńskie we Lwowie (ok.1945)

Źródła:

  1. Relacja Marii Tomków
  2. Archiwum rodzinne (zbiory Marii Tomków – Szklar)